Политика за поверителност

Лични данни

Както всички останали уебсайтове и мобилни приложения, ние събираме и обработваме вашите лични данни. За да гарантираме вашите права по GDPR, любезно молим за вашето съгласие.

Моля, обърнете внимание на целите, за които събираме вашите лични данни.

С използването на уебсайта tribunata.co вие давате съгласието си на нас и на всички трети страни, както е подробно обяснено в Политиката за поверителност.

Политика за поверителност

Права по GDPR

Политика за поверителност na triubunata.com при обработване на вашите лични данни

Въведение

С тези правила ни е цел да обясним каква информация събираме за вас, защо и как я събираме, какви са вашите права съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. – GDPR).

Защо ви е необходимо съгласие?

Нашата основна цел е да защитаваме вашите лични данни и да получим вашето свободно, информирано и ясно съгласие за обработката им от страна на tribunata.com.

Като използвате уебсайта, вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте осведомени за вашите права съгласно ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. – GDPR, и давате съгласие личните ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за посочените по-долу цели.

Дефиниции

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или „потребител“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни; когато целите и средствата за обработка се определят от правото на Европейския съюз или на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е tribunata.com.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друг начин на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава-членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че администраторът:

– спазва законодателството в областта на защитата на данните, включително Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни, както и всичко приложимо законодателство, следващо добрите практики;

– защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на tribunata.com;

– гарантира прозрачност относно начините, по които личните данни на субектите се съхраняват и обработват;

– осигурява защита срещу рисковете, свързани с нарушаване на данните.

Как събираме информация за Вас?

Събираме информация за вас, единствено чрез наблюдение на вашето поведение на нашите уебсайтове и в нашите мобилни приложения.

За тази цел използваме стандартни интернет методи за проследяване на потребителското поведение, като например използване на мрежово оборудване за проследяване на вашия IP адрес, анализиране на информацията, която е част от комуникацията в нашите протоколи за запис и обмен на идентификатори, както и използване на функционалности като HTTP GET/POST заявките и JavaScript. Тези методи се използват за извличане на данни и информация за вашия браузър, операционна система, резолюция на екрана, език и други контекстуални данни.

Данните, които можем да получим от трети страни, се придобиват само след изричното ви съгласие, дадено чрез съответните инструменти на съответния партньор, като например профила ви в социални мрежи като Facebook. Тези данни могат да бъдат обединени с вече наличните лични данни за вас.

Използвайки различни онлайн аналитични инструменти, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на нашите уебсайтове. Тези данни не са лични данни в смисъла на Регламента.

Бисквитки

tribunata.com използва бисквитки на своите уебсайтове за съхранение на настройки и идентификатори, които са необходими за предоставяне на услугите, предлагани от уебсайта. Някои от тези бисквитки са технически задължителни за нормалното функциониране на уебсайтовете.

Каква информация събираме и обработваме, когато използвате нашите услуги?

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти обикновено събираме следните данни за вас:

 • IP адреса, от който правите посещението;
 • Идентификатор на вашия браузър;
 • Идентификатор на вашето мобилно устройство;
 • Несъдържащ лични данни ваши идентификатор;
 • История на вашето поведение – посетени страници, време прекарано на тях и други;
 • Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
 • Вашите търсения;
 • Поведение спрямо сервираните ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други.
Нормално функциониране на сайтовете ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим вашата самоличност като логнат потребител, да ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо и да защитим сайтовете и вас от посегателства.

Такива данни, например, включват данни от вашата сесия – кеширано съдържание и други.

За персонализация и профилиране

Събираме и обработваме информация за използването на нашите услуги с цел последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, например на други сайтове и мобилни апликации, след определен период.

Обикновено съдържанието и вашето поведение на сайта/мобилната апликация се използват за създаване на заключения за вашия интерес, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

Целите, преследвани от tribunata.com, са: осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайтовете, мобилните апликации и услугите на tribunata.com, чрез показване на релевантни реклами.

За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами

Известно е, че сервирането на реклами и свързаните с тази дейност събиране на данни за потребителското поведение и изграждане на профили на потребителите са измежду най-сериозните причини за създаване на ОРЗД. Tribunata.com разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум. Все пак, технологичното развитие е довело до създаването на сложна система от отношения и обмен на данни, за тези цели. Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за вашето поведение, когато рекламата ви е била показана, колко често ви се показват дадени реклами, къде и кога са ви били показвани, дали сте предприели действие, свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

Нашият бизнес модел е базиран на предоставяне на безплатен достъп до съдържанието на уебсайта ни, като взамен предоставяме рекламни услуги. За да осигурим нормалното функциониране на сайта и да следим бизнес логиката, използваме софтуерни инструменти за анализ, които сме разработили. Гарантираме технологичната сигурност и коректното функциониране на тези инструменти. До момента на вашето съгласие сме изключили функционалностите на софтуерните инструменти за анализ и сме насочили заявка за анонимизиране на вашия IP адрес към Google Analytics.

Вярваме, че по този начин успешно минимизираме събирането на информация до необходимия минимум и гарантираме, че тези данни се използват само за целите на измерване. От друга страна, считаме, че защитаваме легитимния си интерес за нормалното функциониране на нашите услуги.

В случай на конкретни проекти, които ни се възлагат от трети страни, събираме лични данни, които споделяме с тях за изпълнение на проектите. Допълнителна информация за целите може да бъде намерена в Общите условия на съответния проект, които ще ви бъдат предоставени за получаване на вашето съгласие.

За да ви информираме за игри и промоционални оферти на tribunata.com и/или на трети страни-партньори на tribunata.com, използваме ваши лични данни. За всички посочени цели можем да използваме инструменти на трети страни.

Понякога разкриваме вашата лична информация на трети лица – партньори на tribunata.com, в съответствие с изискванията на Регламента. Това включва трети лица, с които имаме договорни отношения за организиране на игри, конкурси или промоции, както и за публикуване на реклами и популяризиране на техни продукти и услуги. Също така можем да споделяме информация с трети лица, с които имаме договорни отношения за измервания, подбор, доставка и измерване на съдържание или реклами.

Индустриално признати доставчици на решения, публично заявили съответствие с GDPR и политиките за електронна конфиденциалност, като Google и Facebook, участващи в съгласието, включително поставянето и използването на уникални деперсонализирани идентификатори, включително използването на бисквитки, localStorage или други широкоприети уеб технологии;

Трети лица, предоставящи услуги на tribunata.com, като счетоводители и счетоводни предприятия, одитори и одиторски предприятия, юристи – адвокати, адвокатски кантори и юридически консулти, нотариуси, рекламни и PR агенции, дружества, извършващи системно администриране на данни.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Наш приоритет е не само да Ви информираме за Вашите законни права, но и да гарантираме тяхното спазване. Вие разполагате със следните права, които следва да бъдат спазвани при обработката на Вашите лични данни:

 • Правото да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време;
 • Да поискате коригиране или допълване на Вашите данни при установена неточност, чрез писмено заявление до нас;
 • Право на достъп до Вашите лични данни;
 • Право на ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
 • Право на възражение срещу обработката на Вашите лични данни;
 • Право на пренос на данни;
 • Право да поискате изтриване на Вашите лични данни, обработвани незаконосъобразно или без правно основание (например, при оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 • Право да поискате от администратора на Вашите лични данни уведомяване на трети лица, на които администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригирането, изтриването или ограничаването на обработката на личните данни.

Кога tribunata.com може да използва Вашите данни, за да се свърже с Вас?

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас по различни въпроси, като:

 • Информиране за промени в политиките на tribunata.com и текущите правила;
 • Отговаряне, когато сте се свързали с нас или отговаряне на Вашия коментар или жалба;
 • Покана за участие в наши проучвания относно услугите на tribunata.com;
 • За маркетингови цели;
 • Изпращане на подходящи предложения за продукти и услуги на tribunata.com и/или на трети страни-партньори на tribunata.com;
 • Информиране за игри, конкурси или промоции на tribunata.com и/или на трети страни-партньори на tribunata.com.

Никога няма да се свържем с Вас, за да поискаме паролата от Вашия акаунт.

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

За по-лесно управление на Вашите съгласия сме създали Център за поверителност, който включва инструмент за управление на Вашата поверителност.

Чрез него можете да преглеждате и управлявате предоставените съгласия и да поискате изпълнение на Вашите права, предвидени в GDPR.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към 01.02.2024 г.

tribunata.com запазва правото си да променя и/или допълва настоящата политика по всяко време. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на политиката не е предвидено друго. Препоръчително е да посещавате тази страница периодично, за да преглеждате актуализации. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведом.

tribunata.com не носи отговорност, ако потребител не се е запознал с последния вариант на политиката. За въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността, моля, пишете на: contact@tribunata.com